1

Martech

nicolausb100fjo5
Martech หรือ Marketing Technology กำลังเป็นที่พูดถึง เพราะปัจจุบันทุกธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจ ในบทความนี้ 1Moby จะชวนมาทำความรู้จักกันมากขึ้น https://www.1moby.com/blog/what-is-mar-tech/

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story